Richt zich in beginsel op individu en team in een werksituatie.

Coaching

Meer weten

Over Coaching

Coaching richt zich in beginsel op individu en team in een werksituatie. In tweede instantie legt coaching de nadruk op de samenhang van de werksituatie met het leven daarbuiten. Leven, werken en samenwerken, persoon en professie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo kan iemand ook op particuliere basis bij mij aankloppen.

De overtuiging dat alles met alles samenhangt maakt integraal werken mogelijk. Keuzes in het leven hebben gevolgen, niet enkel voor het individu, maar ook voor diegene en datgene waar het individu zich mee verbindt. Iedereen die wil investeren in de kwaliteit van leven; voor zichzelf, in relatie met zijn/haar omgeving, voor nu en de toekomst, is een potentiële kandidaat.

Coaching levert een drietal diensten:

Individuele coaching

Als coach begeleid ik het persoonlijk ontwikkelingsproces van een coachee dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. Professionele begeleiding waarbij ik als coach de coachee gelijkwaardig behandel en ondersteun bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen.

De coachee en ik nemen beiden onze verantwoordelijkheid voor het proces. Als coachee krijg je tijdens het proces nieuwe inzichten door te reflecteren op eigen kennis en (eventueel) op de kennis van mij als coach.

Op deze manier word je bekwamer in het bereiken van eigen doelen. Dit kan mogelijk worden gemaakt door middel van gestructureerde, gerichte interactie en door gebruik te maken van passende tools en technieken.

Ook kan het coachgesprek online plaatsvinden via Zoom, Skype, Messenger of WhatsApp en is daarmee 100% veilig. Praten met een professional kan u een inzicht geven dat u helpt om door een bepaalde periode heen te komen.

Team Coaching

Als coach faciliteer ik teams die vastlopen in communicatie of samenwerking. Vaak wordt een coach ingezet als er conflicten zijn die te groot zijn geworden, zo groot dat het niet meer lukt om hierover als team een gesprek te voeren.

Als coach help ik teams om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te komen. Vaak is de veiligheid in het team laag en zijn de gesprekken te spannend of te moeilijk om samen aan te gaan. Ik help mensen zich uit te spreken en naar elkaar te luisteren. Doel is het team bewust te maken van positieve en/of negatieve interactiepatronen door ze te benoemen.

Naast team coaching om conflicten te neutraliseren, kan ik als coach ook helpen om een team effectiever te maken.

Agile Coaching

Als Agile Coach fungeer ik binnen organisaties als de aanjager van de veranderingen. Hiervoor gebruik ik kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement en natuurlijk mijn uitgebreide kennis van Agile.

De rol van een Agile Coach is tweeledig. Enerzijds ben ik een technisch mentor voor de organisatie en de Agile teams. Ik introduceer en train de Agile methodieken en technieken.

Anderzijds fungeer ik als een échte verandercoach. In deze rol ben ik de aanjager van de verandering en breng ik mensen in beweging.

Meer informatie of vragen?
Neem dan vrijblijvende contact op.